Pojedyncze lądowanie / Single landing

Data przylotu / Date of Arrival

Rodzaj operacji / Type of operation

Liczba dni postoju / Parking Days

Śmigłowiec? / Helicopter?

Znaki statku powietrznego / Aircraft Registration

Ilość pojedynczych lądowań do zakupu / Number of single landings